Υπεραγία Θεοτόκος

Υπεραγία Θεοτόκος


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου..

2,00€

Ζωοδόχος Πηγή

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Ζωοδόχο Πηγή..

2,00€

Παναγία

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Υπεραγία Θεοτόκο..

2,00€

Παναγία η Αμόλυντος

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Αμόλυντο..

2,00€

Παναγία η Γλυκοφιλούσα

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Γλυκοφιλούσα..

2,00€

Παναγία η Γοργοϋπήκοος

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Γοργοϋπήκοο..

2,00€

Παναγία η Γοργοϋπήκοος

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Γοργοϋπήκοο..

2,00€

Παναγία η Γρηγορούσα

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Γρηγορούσα..

2,00€

Παναγία η Επτάσπαθη

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Επτάσπαθη..

2,00€

Παναγία η Θεραπεύουσα

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Θεραπεύουσα..

2,00€

Παναγία η Μεγαλόχαρη

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Μεγαλόχαρη..

2,00€

Παναγία η Πανάχραντος

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Πανάχραντο..

2,00€

Παναγία η Πορταΐτισσα

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Πορταΐτισσα..

2,00€

Παναγία η Προυσιώτισσα

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Προυσιώτισσα..

2,00€

Παναγία η Σουμελά

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία τη Σουμελά..

2,00€