Υπεραγία Θεοτόκος

Υπεραγία Θεοτόκος


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.Διαστάσεις εικόνας: 7x10 εκ...

2,00€

Ζωοδόχος Πηγή

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Ζωοδόχο Πηγή.Διαστάσεις εικόνας: 7x10 εκ...

2,00€

Παναγία

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Υπεραγία Θεοτόκο.Διαστάσεις εικόνας: 7x10 εκ...

2,00€

Παναγία η Αμόλυντος

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Αμόλυντο.Διαστάσεις εικόνας: 7x10 εκ...

2,00€

Παναγία η Γλυκοφιλούσα

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Γλυκοφιλούσα.Διαστάσεις εικόνας: 7x10 εκ...

2,00€

Παναγία η Γοργοϋπήκοος

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Γοργοϋπήκοο.Διαστάσεις εικόνας: 7x10 εκ...

2,00€

Παναγία η Γοργοϋπήκοος

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Γοργοϋπήκοο.Διαστάσεις εικόνας: 7x10 εκ...

2,00€

Παναγία η Γρηγορούσα

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Γρηγορούσα.Διαστάσεις εικόνας: 7x10 εκ...

2,00€

Παναγία η Επτάσπαθη

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Επτάσπαθη.Διαστάσεις εικόνας: 7x10 εκ...

2,00€

Παναγία η Θεραπεύουσα

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Θεραπεύουσα.Διαστάσεις εικόνας: 7x10 εκ...

2,00€

Παναγία η Μεγαλόχαρη

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Μεγαλόχαρη.Διαστάσεις εικόνας: 7x10 εκ...

2,00€

Παναγία η Πανάχραντος

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Πανάχραντο.Διαστάσεις εικόνας: 7x10 εκ...

2,00€

Παναγία η Πορταΐτισσα

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Πορταΐτισσα.Διαστάσεις εικόνας: 7x10 εκ...

2,00€

Παναγία η Προυσιώτισσα

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία την Προυσιώτισσα.Διαστάσεις εικόνας: 7x10 εκ...

2,00€

Παναγία η Σουμελά

Εικόνα ξύλινη σε χρυσοτυπία με την Παναγία τη Σουμελά.Διαστάσεις εικόνας: 7x10 εκ...

2,00€