Ψευδόχρυσος με ανάγλυφα γράμματα

Ψευδόχρυσος με ανάγλυφα γράμματα