Προσωπικά Δεδομένα

Συγκεντρώνουμε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες του site. Δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες μας σε τρίτα μέρη. Υπάρχει πιθανότητα να διαθέσουμε στοιχεία επικοινωνίας στους συνεργάτες μας ή σε συγκεκριμένους πελάτες που θα τους επιτρέψουν να σας παρέχουν ειδικά οφέλη, προσφορές, ή εκπτώσεις από εμάς ή τους συνεργάτες μας.

 

Χρησιμοποιούμε την πληροφόρηση που παρέχετε (π.χ. ηλικία και γένος) για να δημιουργήσουμε περιεχόμενο, υπηρεσίες και διαφήμιση με βάση τις δικές σας προτιμήσεις. Μπορούμε επίσης να ανιχνεύσουμε την κίνηση σας μέσα στο Web site με στόχο να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας. Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία αυτά συνολικά ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τους χρήστες του site μας. Για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργηθούν αναφορές για τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις. Τα συνολικά στοιχεία είναι ανώνυμα δεν περιέχουν καμία πληροφόρηση που να χαρακτηρίζει ένα χρήστη.