Νέο Άλλο καλός άνθρωπος και άλλο χριστιανός

"Άλλο καλός άνθρωπος και άλλο χριστιανός" - Συγγραφέας: Δημήτριος Παναγόπουλος


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:


Πρόλογος

ΜΕΡΟΣ Α - Μερικοί Διαφωτιστικοί σκέψεις

ΜΕΡΟΣ Β - Τρόπος Σωτηρίας

ΜΕΡΟΣ Γ - Απαντήσεις εις τινάς ενστάσεις

ΕΝΣΤΑΣΙΣ Α: Καλά τι θα γίνουν τόσοι καλοί; Θα κολασθούν, διότι δεν εδέχθησαν τον Χριστόν;

ΕΝΣΤΑΣΙΣ Β: Και αυτοί που δεν ήκουσαν περί Χρίστου και δεν ανεγεννήθησαν δια Βαπτίσματος θα κολασθούν;

ΕΝΣΤΑΣΙΣ Γ: Και αυτοί που εγεννήθησαν προ Χριστού τι θα γίνουν θα κολασθούν;

ΕΝΣΤΑΣΙΣ Δ: Μα αφού ο Χριστός, απέθανεν δι' όλους, πως δεν θα σωθούν όλοι;

ΕΝΣΤΑΣΙΣ Ε: Πιστεύω εις τον Θεόν, αλλά εις την Εκκλησίαν δεν πηγαίνω

Μερικοί Γνώμαι περί Εκκλησίας

ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΣΤ: Πως να πάω εις την Εκκλησίαν, αφού εκείνοι που πηγαίνουν δεν είναι καλύτεροι από εμένα;

ΕΝΣΤΑΣΙΣ Ζ: Τι αγιαστικήν χάρι μπορεί να έχη ένας αμαρτωλός κληρικός;

Ολίγα δια την αξίαν της Ιερωσύνης

Ολίγα δια τους απορρίπτοντας την Εξομολόγησιν

Γνώμαι Αγίων Πατέρων περί της αξίας της Εξομολογήσεως

ΕΝΣΤΑΣΙΣ Η: Τι είναι καλύτερον, να πηγαίνω εις την εκκλησίαν και να κάμνω τα αντίθετα;

ΕΝΣΤΑΣΙΣ Θ: Δεν έχω καιρό δια την εκκλησίαν

ΕΝΣΤΑΣΙΣ Ι: Και αυτοί που εργάζονται την Κυριακήν, και δεν εκκλησιάζονται θα κολασθούν;

ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΙΑ: Ο Ληστής ένα "Μνήσθητί μου" είπε και πήγε στον Παράδεισο· το ίδιο θα πω και γώ

ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΙΒ: Είμαι αμαρτωλός και δεν υπάρχει συγχώρησις για μένα

ΜΕΡΟΣ Δ - Διάφορα εισέτι Απαραίτητα

1. Αύτη εστί η πρώτη και ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΤΟΛΗ

2. Έλαιον αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλήν μου

3. Ευεργέται και σωτηρία αυτών

4. Εγώ ειμί η άμπελος η αληθινή...

Επίλογος


Σελίδες βιβλίου: 120, Διαστάσεις βιβλίου: 14x21 εκ.

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Άλλο καλός άνθρωπος και άλλο χριστιανός

  • Κωδικός Προϊόντος: 5397
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 5,00€

Ετικέτες: Βιβλία